X

اطلاعیه ها

تاریخ انتشار: یکشنبه 27 مرداد 1398

  عدم چاپ صحافی جهت تسویه گزارش نهایی طرح های کمیته تحقیقات دانشجویی

امتیاز: Article Rating

قابل توجه دانشجویان گرامی

طبق مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه طرح های تحقیقاتی که از 98/5/1 تصویب می شوند نیازی به چاپ گزارش نهایی به صورت صحافی ندارد وگزارش نهایی در قالب سی دی  تحویل داده میشود درضمن  هنگامی که پروپوزال نوشته میشود هزینه چاپ وصحافی حذف وهزینه آن با سایر قسمت ها اضا فه گردد..

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز