X

اطلاعیه ها

تاریخ انتشار: دوشنبه 08 مهر 1398

  عضوگیری شورای مرکزی سال 98

امتیاز: Article Rating

به اطلاع  می رساند،کمیته تحقیقات دانشجویی اقدام به عضوگیری شورای مرکزی می نماید.  لذا از دانشجویان علاقمند دعوت می شود  مستندات خود را درقالب  فرم ذیل حداکثر  تا 25 مهر ماه به دفتر کمیته مرکزی تحقیقات دانشجویی تحویل دهند .

فرم رزومه 

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز