برای ثبت نام در هر کارگاه، بایستی اطلاعات کارگاه مورد نظر را از لیست زیر دریافت کرده سپس در فرم پایین صفحه وارد کنیدو لینک ارسال فرم را کلیک نمایید.

 

 

  عنوان کارگاه                   دانشکده تاریخ برگزاری               اخرین مهلت ثبت نام  ساعت کد کارگاه          
پروپوزال نویسی   94/8/28  .......   94083201(برگزار گردید)
SEARCH1   94/9/5  94/9/4   94093301 (برگزار گردید)
مقاله نویسی   94/9/26  94/9/25   94093601(برگزار گردید)

 پژوهشیار(ورود طرح های

تحقیقاتی به سامانه)

         94096801
 پروپوزال نویسی    94/9/26 94/9/25    94093202(برگزار گردید)
 search  

 94/11/14

چهارشنبه

8-12

     94112302
 پروپوزال نویسی    94/11/29      94111203
 مقاله نویسی   94/11/29      94111602
 پروپوزال نویسی متاآنالیز   94/12/6     94126701
 متاآنالیز    94/12/15       94126702تاریخ تغییر یافت
 مقاله نویسی متاآنالیز   95/1/18      95016703
 سرچ    95/1/19      95016303
 سرچ    پزشکی     95/3/11      95031304
مقاله نویسی  کمیته تحقیقات  95/3/13   12-8  95036601
 search پیشرفته  کمیته تحقیقات  95/3/20   12-10  95036301
 spss  کمیته تحقیقات  95/3/27   12-8  95036501
 مقاله نویسی متاآنالیز  کمیته تحقیقات  95/4/3   12-8 95036703
 سابمیت مقالات  کمیته تحقیقات  95/4/10   12-10  95036901
 spss پیشرفته  کمیته تحقیقات  95/4/24   12-8  95036502
End not  کمیته تحقیقات  95/4/31   12-10  95036401
 متاآنالیز  کمیته تحقیقات  95/3/25    3-5  95036704
           

 

 

ثبت نام کارگاهها


ارسال فرم      
جستجو