X
تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 22 خرداد 1397

  نود و هفتمین جلسه شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی

امتیاز: Article Rating
نود و هفتمین جلسه شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی با حضور اعضای محترم شورای پژوهشی در تاریخ 22/03/1397 تشکیل گردید. در این جلسه 18 طرح تحقیقاتی مورد بررسی و داوری قرار گرفتند.
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز