X
تاریخ انتشار: دوشنبه 28 مهر 1399

  کارگاه پزشکی مبتنی برشواهد توسط کمیته تحقیقات دانشجویی مرکزی به صورت وبینار برگزار گردید

امتیاز: Article Rating

 کارگاه پزشکی مبتنی بر شواهد روز چهارشنبه 23/07/99 با حضور بیش از چهل نفر از دانشجویان به صورت وبینار برگزار گردید در این کارگاه  به تعریف پزشکی مبتنی بر شواهد ضرورت ونیاز ها ودیگر مباحث  توسط دکتر علی نوری زاده پرداخته شد .

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز