X
تاریخ انتشار: دوشنبه 17 خرداد 1400

  برگزاری کارگاه مجازی خرداد 1400

امتیاز: Article Rating

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده های پزشکی-پیراپزشکی-بهداشت-پرستاری ومامایی درخرداد ماه سال 1400 اقدام به برگزاری کارگاه های آموزشی به صورت مجازی نموده اند. کارگاه ها به صورت آنلاین  به مدت دوساعت توسط اساتید وبا حضور پرشور دانشجویان برگزارگردید.لیست کارگاه ها به تفکیک دانشکده در قسمت کارگاه ها آورده شده است .اطلاع رسانی کارگاه ها توسط کانال واتساپ هر دانشکده و همچنین کانال واتساپ کمیته تحقیقات مرکزی انجام میگیرد.

لینک برگزاری کارگاه http://adobe.medilam.ac.ir/src2

ادرس اطلاع رسانی واتساپ کمیته مرکزی"(SRC-IlUMS(3)-----(SRC-IlUMS(2)----(SRC-IlUMS(1

 

کارگاه مجازی خرداد ماه 1400

 

تاریخ

برگزاری

     ساعت برگزاری

 

مدرس

نام کارگاه

نام دانشکده

5/3

22

دکترشنبه زاده

جستجو درمنابع علمی

پیراپزشکی

11/3

20

دکترمیرزایی

End not

بهداشت

13/3

10

دکترملکی

روش تحقیق

پزشکی

17/3

21

دکتر پاک سرشت

اصول پروپوزال نویسی

پرستاری

18/3

21

دکتر کاظمیان

نگارش مقاله

پزشکی

18/3

14

دکتر پاکزاد

پروپوزال نویسی متاانالیز

بهداشت

 

 

 

 

 

 

 

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز