X
تاریخ انتشار: شنبه 27 آذر 1400

  تقدیر از پژوهشگران دانشجویی در روز پژوهش

امتیاز: Article Rating

 روزسه شنبه مورخ 23/09/1400 جشن هفته پژوهش  با حضور معاونین محترم وریاست دانشکده ها برگزار گردید .دراین روز از تمامی پژوهشگران به ویژه پزوهشگران برتر  دانشجویی آقای مهدی شهبازی در مقطع ارشد -خانم سمیرا ترده و زهرا سلطانعلی در مقطع پزشکی -خانم زینب سارایی و آقای عقیل رستمی در مقطع کارشناسی  تقدیر به عمل آمد .

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز