X
تاریخ انتشار: چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401
مدرسه بهاره تجاری سازی فناوری های نوآورانه در حوزه سلامت

  مدرسه بهاره تجاری سازی فناوری های نوآورانه در حوزه سلامت

امتیاز: Article Rating

مدرسه بهاره تجاری سازی فناوری های نوآورانه در حوزه سلامت ویژه دانشگاه های علوم پزشکی 26 اردیبهشت لغایت 30خرداد ماه دو شنبه هر هفته برگزار میگردد.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • مدرسه بهاره تجاری سازی فناوری های نوآورانه در حوزه سلامت
ثبت امتیاز