شماره: 24214
1398/05/27
برگزاری کارگاه های سال 98

قابل توجه دانشجویان ارجمند 

 

 از ابتدای سال 98 برگزاری کارگاه های (پروپوزال نویسی-مقاله نویسی.....) توسط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده ها برگزار میگردد.لذا دانشجویان عزیز درصورت تمایل به شرکت میتواند با مراجعه به دفتر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده مربوطه اقدام به ثبت نام نمایند.قابل ذکر است تمامی کارگا ه ها به صورت دوره ای در هر دانشکده برگزار می گردد.

حق انتشار محفوظ است ©