شماره: 24823
1398/07/09
برگزاری هشتمین کنگره منطقه ای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایلام
برگزاری هشتمین کنگره منطقه ای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایلام

کمیته تحقیقات  دانشجویی با همکاری معاونت تحقیقات وفناوری درتاریخ 6لغایت 7اسفند ماه سال جاری اقدام به برگزاری هشتمین کنگره منطقه ای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایلام نموده است 

دانشجویان می توانند چکیده مقالات  خود را  با محوریت پزشکی ودندان پزشکی -پیراپزشکی -پرستاری ومامایی-بهداشت واپیدمیولوژی-آسیب های روانی -اجتماعی-گیاهان دارویی وسنتی-میکروبیولوژی بالینی -فناوری درسلامت  حداکثر تا تاریخ 30آذر 98 به دبیرخانه کنگره ارسال کنند. 

حق انتشار محفوظ است ©