شماره: 23331
1398/03/07
همکاری آموزشی با سمن های سلامت استان

سمن های سلامت  استان با ظرفیت 6 سمن فعال (حمایت از کودکان با ناهنجاری های مادرزادی (محکم)صرع ،سرطان،ام اس،هموفیلی وتالاسمی )و5سمن در دست اقدام (الزایمر،اهدا ءعضو ایرانیان ،دیابت،دندانپزشکی تبسم وموسسه شنوایی سنجی شفا) در حوزه اجتماعی  دانشگاه راه اندازی شده است .با توجه به اینکه در این سمن ها ،بیماران مرتبط مراجعه حضوری دارند ودارای پرونده می باشند ظرفیت بسیار خوبی برای انجام پژوهش های مرتبط می باشد .لذا دانشجویان وفعلان حوزه پژوهش  میتوانند با همکاری این مرکز وارسال طرح های تحقیقاتی در این زمینه فعالیت داشته باشند .جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کمیته مرکزی تحقیقات دانشجویی تماس حاصل فرمایید.

حق انتشار محفوظ است ©