X
مقالات چاپ شده در سال1392
ردیف عنوان مقاله مجله نویسندگان مقاله
1 برآورد شيوع مهم ترين روش هاي مسمويت زاي مورد استفاده در خودكشي در ايران: مطالعه مرور منظم و متاآناليز کومش زینب بیدل ، میلاد نظر زاده ، عرفان ایوبی ، کورش سایه میری
2  Familial History and Recurrence of Febrile Seizures; a Systematic Review and  Meta-Analysis  Iran J Pediatr  Yousef Veisani ; Ali Delpisheh; Kourosh Sayehmiri
3  بررسی اثر مهاری عصاره آبی گیاه پیاز تابستانه بر روی کاندیدا آلبیکنس در شرایط آزمایشگاهی  مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام جعفر پناهی ، محمد رضا هواسیان ، صبریه قیطاسی ، ایرج پاکزاد ، آناهیتاجلیلیان ، رضا هوشمندفر ، معصومه هواسیان
4  Trends of Postpartum Depression in Iran:
A Systematic Review and Meta-Analysis
 Hindawi Publishing Corporation  Yousef Veisani, Ali Delpisheh, Kourosh Sayehmiri, Shahab Rezaeian
5 In Vitro Inhibitory Effect of Alcoholic Extract of Inner Stratum of Oak Fruit
(Jaft) on Candida Albicans
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Sciences Panahi J, Havasian MR , Pakzad I,  davudian A , Jalilian F, Jalilian A
6 Demographic and Histological Predictors of Survival in Patients With Gastric and Esophageal Carcinoma

 

       Iran Red Cres

Yousef Veisani , Ali Delpisheh , Kourosh Sayehmiri , Ezzatollah Rahimi
7 برآورد میزان بقاي بیماران مبتلا به سرطان معده و عوامل مرتبط با آن در بیمارستان
توحید سنندج
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان یوسف ویسانی ، علی دل پیشه ، کورش سایه میري ، عزت الله رحیمی
8 Socioeconomic, Psychiatric and Materiality
Determinants and Risk of Postpartum Depression in
Border City of Ilam, Western Iran
Hindawi Pegah Taherifard, Ali Delpisheh, Ramin Shirali,
Abdorrahim Afkhamzadeh, and Yousef Veisani
9

بررسی درصد سوختگی در افراد اقدام کننده به خودسوزي در استان ایلام در بین سال های 72-85

 

 

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام محمد رسول یاسمی ، مسعود یاسمی ، علیرضا روغنی، مریم یعقوبی ، نرگس زمانی ، کورش سایه میري
10 شيوع سندرم متابوليك در بيماران مبتلا به برونشيت مزمن و بيماري مزمن
انسدادي ريه مراجعه كننده به درمانگاه ريه بيمارستان حضرت رسول اكرم تهران
از مهر 1389 تا اسفند 1389

مجله علوم پزشکی رازی دكترسيد علي جواد موسوي ، دكترسيد محمد صمداني فرد ، دکتر اسماعیل قاسمی پاشا کلایی ، میلاد رشیدبیگی
 
11 Knowledge and Attitudes of Physicians Towards Evidence Based Medicine in Ilam, Iran Iranian Red Crescent Medical Journal Milad Rashidbeygi , Kourosh Sayehmiri
12 A Survey on the Associated Factors of Stress among Operating Room Personnel
Thrita Journal of Medical Sciences Yosra Azizpour , Masoumeh Shohani , Kourosh Sayehmiri , Sattar Kikhavani
 
13 Prevalence of Depression among University Students: A Systematic Review and Meta-Analysis Study Hindawi  Diana Sarokhani,Ali Delpisheh, Yousef Veisani, Mohamad Taher Sarokhani,
Rohela Esmaelimanesh, Kourosh Sayehmiri
14 Osler-Weber-Rendu syndrome BMJ Ghobad Abangah, Milad Rashidbeygi
15 بررسی تأثیر روزه داري بر قندخون ناشتا، پروفایل لیپیدی و آنزیم هاي کبدی مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  اسماعیل قاسمی ، فائزه نورآبادي ، عظیم بازیار ، مسعود یاسمی ، صادق احسان بخش ، میلاد رشیدبیگی
16 بررسی فراوانی نسبی بیماري سلیاك در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر با تابلوي اسهال غالب مراجعه کننده به کلینیک تخصصی گوارش شهر ایلام از سال 1388 تا 1391 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام علی جعفري حیدرلو ، علی رضا محمودي ، مسعود یاسمی ، عظیم بازیار، صادق احسان بخش ، میلاد رشیدبیگی
17 بررسی سبک زندگی و پیش بینی تغییرات عوامل موثر بر آن در دانشجویان رشته بهداشت مجله سلامت و بهداشت مهران بابانژاد، عبدالحلیم رجبی  ، سمیرا محمدی ، فاطمه پرتوی  ، علی دل پیشه
18 بررسي وضعیت اقتصادی-اجتماعي سالمندان استان ایلام در سال 1391 پژوهش در پزشکی (مجله پژوهشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی شهید بهشتی ) مهران بابانژاد ، شبنم شکوهی ، علی دل پیشه ، نایبعلی احمدی
19 ارتباط فعاليت فيزيكي و عادات غذايي با كنترل استرس در دانشجويان رشته بهداشت پژوهنده (مجله پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي) مهران بابانژاد ، سميرا محمدي ، عبدالحليم رجبي ، دكتر علي دل پيشه  ، دكتر كورش سايه ميري
20 بررسي فراواني و عوامل موثر بر مصرف مكملهاي غذايي در ساكنين جنوب شهر تهران پژوهش درپزشكي (مجله پژوهشي دانشكده پزشكي) دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي مهران بابانژاد ، مريم عزيزيان ، رضا عزيزيان ، طيبه آزادي ،عبدالحليم رجبي ، علي دل پيشه
نايبعلي احمدي
21 بررسی انواع خشونت علیه پرسنل پرستاری در بیمارستان های آموزشی شهر ایلام در سال1391 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام مصیب مظفری ، حامد توان
22 سبك يادگيري دانشجويان پرستاري ايران، براساس نظريه كلب:مرور نظام مند و متاآناليز شواهد مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي ايمان محمدي، كورش سايه ميري ، حامد توان، احسان محمدي
23 An 8 Years Retrospective Study of
Breast Cancer Incidence in Ilam
Province, Western Iran
Journal of Clinical and Diagnostic Research Yasemi M. Hafezi ahmadi M.R. Khajavikh an J. Peyman H. Asadollahi K.h.Yasemi M.R.Hemati K.
24 بررسی میزان شیوع کمر درد در طی زندگی در ایران: مطالعه مرور سیستماتیک و متا آنالیز مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان یسري عزیزپور ، فرج الله همتی ، کوروش سایه میري
25 مراحل مصرف سيگار ، شيوع سوء مصرف مواد نقش عوامل روان شناختي و اجتماعي مرتبط با آن در بين دانش آموزان پسر دبيرستاني شهر ايلام  مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان  زينب بيدل ، ميلاد نظرزاده ، محمدصبور محمدي، الهام زارعي منش ، جعفر تزوال ، احسان محمدي ، علي دل پيشه
26 بررسی وضعیت سلامت سالمندان ساکن استان ایلام در سال1390-1391 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام رضا بیرانوند ، شبنم شکوهی ، مهران بابانژاد  ، میثم بهزادي فر ، علی دل پیشه
27 بررسي عوامل خطر بيماريهاي قلبي _عروقي در سالمندان استان ايلام در سال1390 پژوهنده (مجله پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي) شبنم شکوهي، مهران بابانژاد، رضا بيرانوند ، ميثم بهزادي فر، دکتر علي دلپيشه
28 A Survey on General Health among students of guidance schools Journal of Paramedical Sciences (JPS) Seyyed Rahmatollah Mousavi Moghadam, Masoumeh Imanzad, Hamed Tavan, Koroush Sayemiri, Khadijeh Soghra Amini
29 Antibacterial Effect of Hydro-extract of
Pistacia atlantica on Bacteria in In vitro
Biomedical & Pharmacology Journal Mitra Azizian, Iraj Pakzad, Reza Azizian, Frid Azizi Jalilian, Morovat Taheri Kalani, Nourkhoda Sadeghifard, Mojdeh Mohamadi Kartalaie,Razieh Shirani, Ali Delpisheh , Naser Abassi , Reza Havasian,Jafar Panahi, Azar Hasanvand
 
30 بررسي ارتباط بين سبك زندگي و قند خون ناشتاي مختل در افراد مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهرستان ايلام در سال 1391 JCRPS مهران بابانژاد ، فريد نجفي ، امير حسين هاشميان ، حامد بهراميان ، اسكندر غلامي پريزاد ، علي دل پيشه ، خيراله اسداللهي
31 تحليل روند فصلي خودكشي در استان ايلام ، طي سال هاي 1388-1380 مجله تخصصي اپيدميولوژي ايران علي خورشيدي ، كوروش سايه ميري ، مهران بابانژاد
32 Parasitic Contamination of Raw Vegetables in Iran : A systematic Review and Meta_Analysis ASNI net Jahangir Abdi , Maryam Farhadi , Safoora Aghaee , korosh Sayemiri
33  Prevalence of Intestinal Parasites among Children Attending the Daycare Center of Ilam , Western Iran ASNI net  Jahangir Abdi , Maryam Farhadi , Safoora Aghaee
34  The Role of T Regulatory Lymphocytes in Lymphoma  Middle East Journal of Cancer Ahmad Nasser, Afra Khosravi, Reza Azizian 
35 شیوع گونه های استافیلوکک اورئوس و ساپروفتیکوس در بیمارستان امام خمینی (ره)شهرایلام در سال1391 فصلنامه بیماری های عفونی و گرمسیری وابسته به انجمن متخصصین بیماری های عفونی و گرمسیری رضا عزیزیان، پیمان قربانی ، سید داوود موسوی نسب ، نورخدا صادقی فرد ، نایبعلی احمدی