کسب مقام نخست بیست و دومین جشنواره بین المللی رازی توسط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

 

 
انتخاب آقای میلاد اعظمی بعنوان دانشجوی پژوهشگر برجسته کشوری

آقای میلاد اعظمی دانشجوی رشته پزشکی عضو کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایلام بعنوان دانشجوی پژوهشکر برجسته کشور انتخاب گردید.

ادامه مطلب
 
فراخوان

از تمام دانشجویان علاقمند به فعالیت های تحقیقاتی دعوت می شود که ایده های تحقیقاتی خود را در قالب پروپوزال دانشجویی بعد از ثبت در سامانه سمات به واحد کمیته تحقیقات دانشجویی  ارائه دهند و از گرنت ه...

ادامه مطلب
 
کارگاه مقاله نویسی

کمیته تحقیقات دانشجویی برگزار می کند: کارگاه مقاله نویسی زمان :سه شنبه 96/3/9ساعت14-18 مکان :سایت معاونت  مدرس :دکتر غفوریان        &nbs...

ادامه مطلب
 
کارگاه مقاله نویسی

کمیته تحقیقات دانشجویی برگزار می کند: کارگاه مقاله نویسی زمان :پنج شنبه 4/3/96ساعت 9 تا 13 مکان :سایت معاونت  مدرس :دکتر غفوریان       ...

ادامه مطلب
 
کارگاه پروپوزال نویسی

کمیته تحقیقات دانشجویی برگزار می کند: کارگاه پروپوزال نویسی  زمان :سه شنبه  96/3/2 ساعت 2 تا 6   مکان :دانشکده دندانپزشکی   مدرس :دکتر سایه میری

ادامه مطلب
 
کارگاه سرچ یشرفته

کمیته تحقیقات دانشجویی برگزار می کند: کارگاه روش های جستجو در منابع و بانک های اطلاعات پزشکی  زمان :چهار شنبه 96/2/13 ساعت 10 تا 12  مکان :سایت مرکزی مدرس :خانم رنجبر  

ادامه مطلب
 
کارگاه مقاله نویسی

کمیته تحقیقات دانشجویی برگزار می کند: کارگاه مقاله نویسی   زمان :پنج شنبه96/2/7 ساعت8 تا 12  مکان :سایت معاونت  مدرس :دکتر معیری  

ادامه مطلب
 
کارگاه سرچ

کمیته تحقیقات دانشجویی برگزار می کند: کارگاه روش های جستجو در منابع و بانک های اطلاعات پزشکی  زمان :پنج شنبه96/1/31 ساعت 10 تا 12  مکان :سایت معاونت  مدرس :خانم همتی 

ادامه مطلب
 
کارگاه پروپوزال نویسی

کمیته تحقیقات دانشجویی برگزار می کند: کارگاه پروپوزال نویسی  زمان :چهار شنبه 96/1/30 ساعت 14 تا 18  مکان :کلاس 102 دانشکده پزشکی  مدرس :دکتر معیری 

ادامه مطلب
کارگاه پروپوزال نویسی کارگاه پروپوزال نویسی

کمیته تحقیقات دانشجویی برگزار می کند: کارگاه پروپوزال نویسی  زمان :پنج شنبه95/12/5 ساعت 8 تا 12  مکان :سایت معاونت  مدرس :دکتر خورشیدی     

ادامه مطلب
توقف
اخبار حداقل

  انتخاب آقای میلاد اعظمی بعنوان دانشجوی پژوهشگر برجسته کشوری (ﺳﻪشنبه, 21 شهریور,1396)
آقای میلاد اعظمی دانشجوی رشته پزشکی عضو کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایلام بعنوان دانشجوی پژوهشکر برجسته کشور انتخاب گردید.

  فراخوان (چهارشنبه, 17 خرداد,1396)
از تمام دانشجویان علاقمند به فعالیت های تحقیقاتی دعوت می شود که ایده های تحقیقاتی خود را در قالب پروپوزال دانشجویی بعد از ثبت در سامانه سمات به واحد کمیته تحقیقات دانشجویی  ارائه دهند و از گرنت های ویژه غیر پایان نامه ای بهرمند کردند.

  کارگاه مقاله نویسی (ﺳﻪشنبه, 09 خرداد,1396)
کمیته تحقیقات دانشجویی برگزار می کند: کارگاه مقاله نویسی زمان :سه شنبه 96/3/9ساعت14-18 مکان :سایت معاونت  مدرس :دکتر غفوریان                           

  کارگاه مقاله نویسی (چهارشنبه, 03 خرداد,1396)
کمیته تحقیقات دانشجویی برگزار می کند: کارگاه مقاله نویسی زمان :پنج شنبه 4/3/96ساعت 9 تا 13 مکان :سایت معاونت  مدرس :دکتر غفوریان                           ...

  کارگاه پروپوزال نویسی (ﺳﻪشنبه, 02 خرداد,1396)
کمیته تحقیقات دانشجویی برگزار می کند: کارگاه پروپوزال نویسی  زمان :سه شنبه  96/3/2 ساعت 2 تا 6   مکان :دانشکده دندانپزشکی   مدرس :دکتر سایه میری

  کارگاه سرچ یشرفته (دوشنبه, 11 اردیبهشت,1396)
کمیته تحقیقات دانشجویی برگزار می کند: کارگاه روش های جستجو در منابع و بانک های اطلاعات پزشکی  زمان :چهار شنبه 96/2/13 ساعت 10 تا 12  مکان :سایت مرکزی مدرس :خانم رنجبر  

  کارگاه مقاله نویسی (دوشنبه, 04 اردیبهشت,1396)
کمیته تحقیقات دانشجویی برگزار می کند: کارگاه مقاله نویسی   زمان :پنج شنبه96/2/7 ساعت8 تا 12  مکان :سایت معاونت  مدرس :دکتر معیری  

  کارگاه سرچ (چهارشنبه, 30 فروردین,1396)
کمیته تحقیقات دانشجویی برگزار می کند: کارگاه روش های جستجو در منابع و بانک های اطلاعات پزشکی  زمان :پنج شنبه96/1/31 ساعت 10 تا 12  مکان :سایت معاونت  مدرس :خانم همتی 

  کارگاه پروپوزال نویسی (چهارشنبه, 30 فروردین,1396)
کمیته تحقیقات دانشجویی برگزار می کند: کارگاه پروپوزال نویسی  زمان :چهار شنبه 96/1/30 ساعت 14 تا 18  مکان :کلاس 102 دانشکده پزشکی  مدرس :دکتر معیری 

  کارگاه پروپوزال نویسی (یکشنبه, 01 اسفند,1395)
کارگاه پروپوزال نویسی
کمیته تحقیقات دانشجویی برگزار می کند: کارگاه پروپوزال نویسی  زمان :پنج شنبه95/12/5 ساعت 8 تا 12  مکان :سایت معاونت  مدرس :دکتر خورشیدی     
(ادامه اخبار)
جستجو
پیوندهای روزانه حداقل

 

دات نت نیوک فارسی